Mer

Frågor

Varför skall jag chartra ett plan?
Två av de främsta argumenten är tidsbesparing och val av egen agenda. Andra faktorer som anpassade avgångstider, smidiga incheckningsprocedurer och valfritt resesällskap kan vara nog så viktigt. Ofta är det även kostnadseffektivt att chartra ett flygplan vilket många blir positivt förvånade över.

När lönar det sig då att chartra?
En enkel sammanfattning är att vid ett passagerarantal under 100 personer och en restid under 2 timmar är det oftast bättre att chartra ett plan. Vid ett passagerarantal mellan 100-200 personer räknar vi kostnadseffektivitet någonstans under 4 timmars restid. Överstiger passagerarantalet 200 är det uteslutande bättre att chartra. Sällskap som skall mellan orter utan regelbunden direkttrafik bör ta in offerter i samtliga fall som prisjämförelse.

Till vilka destinationer kan jag resa?
Under förutsättning att ert val av destination har en flygplats har vi kunskapen att anpassa flygplanstyp efter banprestanda. I vissa fall kan givetvis flygplatsen inte ta ned en Boeing 747 men vi går igenom detta med er som kund. Således kan nästintill varje destination världen över användas.

Vilka krav på säkerhet uppfyller flygbolagen?
Minimikraven för flygbolagen är de krav som ställs av respektive lands luftfartsmyndighet. Dessa krav kompletteras av bolagskrav vilka är hårdare.

Vad gäller beträffande försäkringar?
De kommersiellt opererande flygbolagen måste ha försäkringsteckning enligt myndighetskrav.

Vilka är Nordic Air Brokers AB?
Vi är din rådgivare och arrangör av charter – där allt och lite till görs för att varje resa skall bli så behaglig som möjligt. Vi har erfarenhet från flygbranschens olika förgreningar, ett proffsigt agerande samt ett kontaktnät vilket vi bedömer som unikt.

Hur är det med referenser?
Ni får självklart referenser på förfrågan. Detta gäller såväl charter som konsultuppdrag

Exempel på flygplanstyper som bokas

flygtyper