Frakt

Nordic Air Brokers AB har full access till samtliga operatörer vilka utför fraktflygningar världen över. Oavsett det gäller industriella transporter, värdetransporter, specialarrangemang eller humanitär hjälp agerar vi snabbt med bästa lösning.

Vänligen notera att vi inte agerar som handling agent vilka bokar med reguljära flygningar utan vi tillgodoser flygningar där ni hyr full kapacitet, således ett eget flygplan där följande är ett bra urval av vårt utbud:

Akuta fraktflygningar

Industriella flygningar med frakt Akuta fraktflygningar då maskindelar behövs Akuta fraktflygningar vid AOG

Tunga fraktflygningar

Större samt tung frakt vilket kräver specialflyg

Farligt gods

Vi tillgodoser snabbt de mest effektiva transportlösningarna vad avser explosivt material samt kemiska substanser

Högvärderat gods

Ett specialområde där vi tillgodoser er transport vad gäller mycket högt värderat gods som exempelvis värdedokument och diamanttransporter.